Plan dnia - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Przedszkolu
 
 
 

ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 36 lat. W grupach konwencjonalnych  zapewniamy pracę z dziećmi w blokach tematycznych realizowanych głównie w oparciu o autorskie, programy poszczególnych nauczycieli oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego. Każda grupa może dostosować  organizację dnia do swoich  potrzeb.   PLAN DNIA W GRUPACH KONWENCJONALNYCH

6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,  zabawy integrujące grupę,  ćwiczenia poranne.  

8.00 - 13.00 - Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego  
8.15 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 9.00 - czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć

9.00 12.00 -  organizowanie przez nauczycielki sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka,  rozwijanie różnorodnych form twórczości dzieci,  działania plastyczne, muzyczne, ruchowe, werbalne, inicjowanie, projektowanie i organizowanie działań przez nauczycielkę i dzieci w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym,  zabawy dowolne lub inna spontaniczna działalność dzieci

12.00 - 12.30 - obiad

12.30 - 13.00 zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym, krótki odpoczynek,  głośne czytanie lub słuchanie bajek, młodsze dzieci w zależności od potrzeb odpoczywają dłużej

13.00 - 14.15 - zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, swobodne zabawy dzieci
14.15 -14.30 - podwieczorek

14.30 -17.00 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie uzależnione od warunków atmosferycznych, prace porządkowe, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu.


PLAN DNIA W GRUPACH MONTESSORIAŃSKICH


W grupach montessoriańskich najważniejszym celem jest umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju poprzez pracę i zabawę z materiałem Montessori. Taka organizacja dnia pozwala na rozwój koncentracji, polaryzację uwagi i wzrost samodzielności dzieci.  
6.00 - 8.00 -
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 - 13.00 - Realizacja bezpłatnej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
8 .00
8.15 - śniadanie montessoriańskie (chętne dzieci same przygotowują sobie posiłek)
8.15
11.15 - praca   własna dziecka z materiałem rozwojowym  
11.15 -12.00 -  zajęcia na kręgu, codzienny pobyt na świeżym powietrzu
12.00 - 12.30
wspólny o biad
12.30 -13.00  
o dpoczynek  przy muzyce relaksacyjnej, głośne czytanie dzieciom, młodsze dzieci
w zależności od potrzeb odpoczywają dłużej
13.00 - 14.15 - praca własna  z materiałem Montessori
14.15 -14.30 - podwieczorek
14.30 - 17.00 - zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe, praca w zespołach; celebrowanie urodzin dzieci,  zabawy dowolne  w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe na półkach, rozchodzenie się dzieci: rozmowy indywidualne z rodzicami.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego