O nas - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenie
 
      
Przy przedszkolu od 2008 roku działa Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”, które powstało z myślą o naszych przedszkolakach. Członkami stowarzyszenia są pracownicy, rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione z przedszkolem.

Cele Stowarzyszenia to miedzy innymi:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,

  • propagowanie pedagogiki Marii Montessori,

  • wzbogacanie warunków edukacyjnych w przedszkolu ,

  • wychowanie w duchu otwartości na świat,

  • promowanie zdrowego stylu życia,

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,

  • integracja dzieci i rodziców,

  • rozwijanie aktywności twórczej dziecka,

  • kształtowanie postaw proekologicznych.  


 
 
 

Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Złota Rybka
Numer konta bankowego : 62 2030 0045 1110 0000 0246 5990 Bank BGŻ 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego