Grupa III Montessori - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grupy
 
 
Grupa III Montessori

Bezpośredni, telefoniczny kontakt z nauczycielem gr. III w każdy
wtorek w godz. 11 - 12 tel. 507972100


Grupa III liczy 25 dzieci, zróżnicowana jest pod względem wiekowym oraz cech osobowości dzieci.

     Grupa prowadzona jest wg metody Marii Montessori, która ma na celu dążenie do ukształtowania
dziecka samodzielnego, pełnego sił oraz wiary w siebie i swoje możliwości. Wychowanie to daje możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju- społecznego, emocjonalnego, fizycznego, umysłowego oraz duchowego. Dzieci w naszej grupie codziennie mają możliwość stawać się samodzielnymi i samodzielnie działać. Wybierają materiał, który proponowany im jest zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Swobodny wybór miejsca i materiału do pracy umożliwia dzieciom podejmowanie własnych, samodzielnych decyzji.
Dzieci w różnym wieku pomagają sobie wzajemnie na wzór relacji rodzinnej,  starsze pomagają młodszym, silniejsze - słabszym. Dziecko otrzymuje konieczną pomoc, gdy jej potrzebuje. Poprzez poznawanie dziecka i jego indywidualnych cech dąży się do rozbudzenia zainteresowań otaczającym go światem. Staramy się, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady właściwego zachowania się- w tym duchu pracują z dziećmi  nauczyciele. 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego