Grupa I Krasnale - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grupy
 
 
Grupa I "Krasnale"


„ Dziecko nie jest pustym naczyniem, nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam, którzy go tego nauczyliśmy. Nie, dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko którym kiedyś był.”

Maria Montessori


Nasza grupa montessoriańko-integracyjna liczy 20 dzieci, w tym  3 dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Grupa zróżnicowana jest również pod względem wiekowym oraz cech osobowości dzieci.
Pracujemy według metody Marii Montessori, która pozwala określić ponadczasowe wartości i podejście do każdego dziecka, tak by w rzeczywisty sposób wspierać jego indywidualny rozwój.

Nasza grupa tworzona jest na wzór wielodzietnej rodziny budując społeczną empatie - młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze pomagają młodszym, słabszym. Istotną wartością naszej grupy jest różnorodność. Dzieci uczą się, że każdy jest inny, ma inne umiejętności i boryka się z innymi trudnościami. Mogą pomagać sobie wzajemnie, rozwijać tolerancję i wzajemny szacunek.
Poprzez specjalnie przygotowane otoczenie w sali oraz codzienną pracę własną z materiałem rozwojowym z działów: życia codziennego, matematyki, sensoryki, edukacji językowej oraz kultury dzieci rozwijają i doskonalą swoje umiejętności.

Realizowany przez nas program Montessori pozwala naszym wychowankom doświadczyć radości z uczenia się, rozwijać samodzielność wspierając jednocześnie rozwój poczucia własnej wartości tym samym przygotowując do dorosłości.

Funkcjonowanie naszej integracyjnej grupy to działanie nie tylko na rzecz mniejszości, jaką są dzieci z niepełnosprawnością , ale też na rzecz zdrowych dzieci.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z dziećmi z niepełnosprawnością uczą się:
• większej tolerancji wobec innych,
• akceptowania niepełnosprawności,
• odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
• większej otwartości na innych,
• mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co   nie znaczy, że są przez to gorsi,
• dostrzegają i coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nich,
• uczą się większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Dzieci z niepełnosprawnością obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
•  zapominają o swoich ułomnościach,
• nabierają większej pewności siebie,
• odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
• starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają fizycznie i psychiczne.


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego