20 lat pedagogiki Montessori - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Montessori20 lat pedagogiki Marii Montessori w naszym przedszkolu.

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni ale te najważniejsze czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona ale całość jego zdolności psychicznych” .
Maria Montessori


    Koncepcja wychowania Marii Montessori realizowana jest w naszym przedszkolu od 1995 roku. Nasza grupa Montessori    w ówczesnych czasach była jedyną grupą w województwie nowosądeckim. Prekursorką była Julie Boudreaux, która przyjechała z USA i  była nauczycielką dzieci oraz nauczycieli, przywiozła pierwszy zestaw materiałów montessoriańskich, wprowadziła innowację pedagogiczną, którą w dalszym ciągu realizujemy.  Na przełomie 20 lat dzięki wsparciu sponsorów, Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Złota Rybka,  rodziców naszych wychowanków oraz pracy społecznej pracowników przedszkola powstały kolejne dwie grupy w tym grupa integracyjna .
 

Wyposażone w materiał rozwojowy sale czterech grup montessoriańskich wprowadzają dzieci w świat niezależności od dorosłych, samodzielności, świat zmysłów i edukacji językowej i matematycznej, świat odpowiedzialności i wolności, zasad         i reguł. Dzieci uczęszczające do tych grup są w różnym wieku (od 3 do 6 lat), służy to kształtowaniu postaw społecznych jak     i niesieniu pomocy młodszy, chorym, niepełnosprawnym ale również jako wzorzec starszych kolegów dla młodszych. Nauczyciel pracujący w grupie to obserwator, przewodnik, pomocnik ciągle poszukujący i podążający za dzieckiem pedagog, który zdobywa doświadczenia i umiejętności poprzez ustawiczne dokształcanie i kontakty z innymi nauczycielami montessoriańskimi.

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma placówkami przedszkolnymi,  instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie. Bierzemy udział w konferencjach lokalnych i międzynarodowych, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem. W przedszkolu odbywają praktyki studenci z wielu uczelni wyższych.

Niewiele przedszkoli w Polsce może poszczycić się  patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori, nasze przedszkole od 2008 roku taki patronat posiada.  Mamy świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną, nauczycieli montessoriańskich, którzy ukończyli studia podyplomowe , programy międzynarodowe w tym zakresie.

W
latach 2014-2018 uczestniczyliśmy się w międzynarodowym projekcie „Trójkąt Montessori”, który polegał na wymianie doświadczeń z placówkami Montessori w Polsce, Azerbejdżanie i USA.
Stworzyliśmy dla dzieci specjalne otoczenie oraz naturalny plac zabaw zgodny z koncepcją Marii Montessori.  Dziś w ogrodzie mamy: urządzenie wielofunkcyjne do wspinania, zjeżdżania, fabrykę piasku, ruchome mostki do przechodzenia, ogród do sadzenia, roślinną alejkę, ścieżkę sensoryczną, domek drewniany,
pajęczynę do wspinania, huśtawki oraz urządzenia do zabawy i tworzenia z naturalnych materiałów.

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci jest dla nas bardzo ważne, od 12 lat jesteśmy organizatorami i twórcami przeglądów teatralnych dla nowosądeckich przedszkolaków,  a przede wszystkim pomagamy dziecku odkrywać świat.

„ Jeśli chcemy pomóc dziecku w odkrywaniu świata, musimy być w stanie odkryć Go dla nas samych, aby potem znaleźć metodyczny i dydaktyczny sposób na otwieranie świata dzieciom”
Maria Montessori.


Dlaczego wybrałyśmy pedagogikę Marii Montessori? – efekty mówią same za siebie:

• Możliwość nauki przez działanie
Obserwacja –nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy dziecka, jest jego przewodnikiem
Nauka koncentracji i ćwiczenia wytrwałości w dążeniu do realizacji zadania
Troska o przestrzeganie reguł- nie niszcz, nie rań, nie przeszkadzaj
• Eliminacja hałasu-wypracowanie zamiłowania do ciszy
• Samodzielność i wiara we własne siły
• Szacunek do pracy i porządku
• Ograniczenie stosowania nagród i kar do motywowania dziecka
• Promowanie postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji
• Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami
• Specjalnie przygotowane otoczenie, które aktywizuje i wszechstronnie rozwija dziecko

„Człowiek samodzielny , odpowiedzialny za siebie i świat, potrafiący kochać i dawać miłość- to pewnego rodzaju ideał wychowawczy Montessori”.

Maria Montessori akcentowała zasadę indywidualnego traktowania dziecka, jednak uważała, że wychowanie musi być zestrojone z potrzebami życia społecznego. Grupa dzieci o zróżnicowanym wieku przypomina naturalną grupę w rodzinie, dzieci starsze są wzorem zachowań dla młodszych, w sposób naturalny nawiązują się relacje społeczne, sytuacje wyzwalają współpracę i współdziałanie.                                                                                  
Jeżeli my nauczyciele i rodzice postaramy się, żeby dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną pozytywnie do niej nastawione (psychicznie i emocjonalnie), okaże się, że wspomnienia z przedszkola będą dla niego pozytywnym bagażem uczuciowym na całe życie.

                                                                                      Beata Majewska, Małgorzata Karpiel 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego